Foutcode Miele Wasmachine

F1 – Kortsluiting in het stroomcircuit van de temperatuurvoeler verwarming water (R30)

F10 – Storing watertoevoer (koud)

 • Het apparaat lekt, het water-control-system (WCS) heeft de watertoevoer afgebroken.
 • De kraan is dichtgedraaid of niet ver genoeg geopend.
 • Knik in de watertoevoerslang.
 • De zeven in de watertoevoer zijn vervuild.
 • Lage waterdruk.
 • Ventiel watertoevoer (Y14) / Ventiel watertoevoerslang (WPS) koud water (1/Y40) defect.
 • Warm water: Het ventiel watertoevoer ander water (Y12) / ventiel van de watertoevoerslang (WPS) voor warm water (2Y40) is defect.
 • Het ontluchtingsventiel van de terugstroombeveiliging gaat niet open, het water stroomt ongecontroleerd door de afvoerslang weg.
 • Het systeem niveauregistratie drukschakelaar (B9) is verstopt of lek

Komt u er zelf niet uit, vul dan het reparatieformulier in en wij verzorgen uw wasmachine reparatie in Assen

F1003 – De deur wordt niet vergrendeld

 • Stroomstoring in het stroomcircuit schakelaar deurvergrendeling (S78).

F103 – Huisbusmodule defect / niet compatibel

F105 – Kortsluiting thermoblok stoom

 • Kortsluiting of aardsluiting in de temperatuurvoeler (NTC) stoomopwekker (R30-13) of de elektrische kabel bij de ommanteling.

F106 – Stroomstoring NTC thermoblok stoom.

F108 – Het apparaat is lek

 • De filterbehuizing is niet gesloten.
 • Deurkijkglas-deurmanchet lek
 • Leegzuigen door effect zuighevel tijdens de afvoer
 • Drukschakelaar (B9) lek.

Komt u er zelf niet uit, vul dan het reparatieformulier in  en wij verzorgen uw wasmachine reparatie in Assen

F11 – Waterafvoer

 • Het filter van de afvoerpomp is verstopt.
 • Het schoepenrad van de afvoerpomp is geblokkeerd
 • De afvoerslang is verkeerd gemonteerd, de afvoerslang heeft een knik of zit klem.
 • Afvoerslang verstopt.
 • De afvoerpomp is elektrisch defect.

Komt u er zelf niet uit, vul dan het reparatieformulier in en wij verzorgen uw wasmachine reparatie in Assen

F130 – Communicatie extra relaiskaart EZL256

 • Verkeerde elektronica ELP/ELFU of extra relaiskaart EZL.
 • De elektrische verbinding tussen elektronica ELP/ELFU en de extra relaiskaart EZL is defect.
 • Extra relaiskaart EZL defect.
 • Elektronica ELP/ELFU is defect.

F138 – Water in de lekbak

 • Er is een lekkage in het apparaat, waardoor water in de lekbak gestroomd is en de vlotterschakelaar (B8) geactiveerd is.
 • Aan het einde van het programma druppelt er bij een programma zonder centrifugeren water uit het natte wasgoed.
 • Het watertoevoerventiel (Y) sluit niet.

Komt u er zelf niet uit, vul dan het reparatieformulier in en wij verzorgen uw wasmachine reparatie in Assen

F15 – Watertoevoer warm water

 • Alleen apparaat met koud water: Bij de programmeerfunctie Watertoevoer is een ander soort water ingesteld.
 • Het apparaat is niet op een aansluiting voor ander water aangesloten.
 • De warmwaterkraan is dichtgedraaid of niet ver genoeg geopend.
 • De toevoerslang voor warm water is geknikt.
 • De zeven in de warmwatertoevoer zijn vuil.
 • Lage waterdruk warm water ter plaatse.
 • Ventiel watertoevoer ander water (Y12) / Ventiel watertoevoerslang (WPS) warm water (2Y40) defect.

F16 – Overdosering

 • Overdosering van toevoegingen aan wasmiddelen zoals bijvoorbeeld middelen voor vlekkenverwijdering.
 • Verkeerd wasprogramma voor dit wasgoed gekozen.
 • Schuimvorming door overdosering van het wasmiddel.
 • LiquidWash: De programmeerfunctie Dosering wasmiddel is niet goed ingesteld.
 • De ventilatieslang is verstopt en daardoor is de druktoename bij de watertoevoer groter.
 • Storing in de afvoer.
 • Komt het vaker voor dan kan uw pompontluchttingsslang verstopt zitten.

Komt u er zelf niet uit, vul dan het reparatieformulier in en wij verzorgen uw wasmachine reparatie in Assen

F19 – De flowmeter / flowsensor (B3-4) draait zwaar

 • Geen of te weinig impulsen van het reedcontact van de flowsensor (B3-4)
 • Isolatie/Kortsluiting, geleiding/onderbreking in het stroomcircuit van de flowsensor (B3-4)
 • De programmeerfunctie Flowsensor is gedeactiveerd.

Komt u er zelf niet uit, vul dan het reparatieformulier in en wij verzorgen uw wasmachine reparatie in Assen

F2 – Stroomstoring temperatuurvoeler (R30)

F20 – Verwarming (R1) defect

 • Het verwarmingsrelais (K1-1) is defect.
 • De verwarming (R1) is defect.
 • Softwarefout.

Komt u er zelf niet uit, vul dan het reparatieformulier in  en wij verzorgen uw wasmachine reparatie in Assen.

F210 – PowerWash controleren

 • Watercircuit PowerWash verstopt
 • Motor circulatiepomp (PowerWash-pomp) (M6) werkt niet

F211 – Kortsluiting sensor 1 (PTC 1)

 • Kortsluiting flowsensor (B3-5).

F212 – Stroomstoring sensor 1 (PTC 1)

 • Stroomstoring flowsensor (B3-5).

F213 – Kortsluiting sensor 2 (PTC 2)

 • Kortsluiting in het stroomcircuit van de flowsensor (B3-5).

F214 – Stroomstoring sensor 2 (PTC 2)

 • Stroomstoring flowsensor (B3-5).

F220 – Het apparaat is lek

 • De filterbehuizing is niet gesloten.
 • Deurmanchet lek.
 • Het apparaat is lek.
 • Softwarefout

F34 – Geen vergrendeling mogelijk Deurslot geblokkeerd

 • De trommel is te zwaar beladen. Het wasgoed drukt van binnenuit tegen de deur, daardoor blokkeert het deurvergrendelingsmechanisme.
 • Deurvergrendeling (A2) defect

F35 – Geen ontgrendeling mogelijk. Deurslot geblokkeerd

 • De trommel is te zwaar beladen
 • Deurvergrendeling (A2) defect

F37 – Het apparaat staat niet waterpas

 • Het apparaat staat niet waterpas.
 • Drukschakelaar (B9) / Analoge druksensor defect
 • Het verwarmingselement (R1) wordt niet warm
 • Flowsensor (B3-4) defect
 • Het schoepenrad van de afvoerpomp (M8) is af en toe geblokkeerd.

F39 – Storing in elektronica EW/EPW

 • Geen voeding voor op het bussysteem aangesloten elektronica.

F41 – Storing in de elektronica; defecte EEPROM / gegevens defect

 • Kabelboom defect.
 • Elektronica ELP/ELFU is defect.

F43 – Storing in de elektronica; geen geprogrammeerd type aanwezig

 • Elektronica EW/EPW en elektronica ELP/ELFU passen niet bij elkaar.
 • Er is elektronica zonder specifieke software ingebouwd.
 • Interne storing van elektronica ELP/EPW.

F44 – Storing in de elektronica, verbinding I2C-bus defect

 • Elektronica ELP/ELFU is defect.

F45 – Storing in de elektronica, defect Flash RAM/ gegevens verkeerd

 • Interne storing van elektronica ELP/ELFU.

F46 – Display

 • Interne storing van het display van elektronica EW/EPW.

F47 – Storing in de elektronica; interface elektronica EW/EPW /elektronica ELP/ELFU defect

 • Storing in de elektrische verbinding tussen elektronica EW/EPW en elektronica ELP/ELFU.
 • Kortsluiting in het M-bus-systeem.

F49 – Interface SLT/ Extra relaiskaart defect

 • Interface elektronica EW/EPW en elektronica ELP/ELFU defect.

F50 – Aandrijving

 • Netspanning te hoog of te laag.
 • De trommel is te zwaar beladen. De motor van de trommelaandrijving (M5) is overbelast. Het stroomverbruik van de motor van de trommelaandrijving (M5) is te hoog.
 • Defecte motor trommelaandrijving (M5), als oorzaak voor de storing “Defecte frequentieomvormer”.
 • Elektronica ELP/ELFU is defect.

F51 – Druksensor

 • De luchtval of de slang van de druksensor (B9) is verstopt.
 • De luchtval of de slang van de druksensor (B9) is lek.
 • De be- en ontluchting van de buitentrommel is verstopt.
 • De druksensor (B9) is elektrisch defect.

F53 – Storing bij het starten

 • De tandriem is niet sterk genoeg of gescheurd.
 • De trommel of de motor van de trommelaandrijving (M5) is geblokkeerd.
 • De motor van de trommelaandrijving (M5) is defect

F56 – Het apparaat centrifugeert niet

 • Overdosering.
 • Storing waterafvoer.
 • De motor van de trommelaandrijving (M5) is defect

F62 – Keuzeschakelaar

 • De keuzeschakelaar staat tussen twee standen.
 • Kortsluiting of stroomstoring in de keuzeschakelaar

F63 – Storing waterwisselaar

 • Watergeleidingssysteem defect.
 • Softwarefout

F64 – 3D-sensor magnetisch veld (B1-17)

 • De programmeerfunctie Onbalanssensor is verkeerd geprogrammeerd.
 • Storing in het stroomcircuit van de 3 D-sensor magnetisch veld (B1-17).
 • Softwarefout

F69 – PowerWash controleren

 • Watercircuit PowerWash verstopt
 • Motor circulatiepomp (PowerWash-pomp) (M6) werkt niet

F81 – Thermoblok stoom niet actief

 • Storing in het stroomcircuit temperatuurvoeler stoomopwekker (R30-13).
 • Het relais op de extra relaiskaart EZL gaat niet open.
 • Thermostaat stoomopwekker (1F1-5) of thermostaat stoomopwekker (2F1-5) is in werking getreden
 • De verwarming van de stoomopwekker (R25) is doorgebrand.
 • De toevoerpomp (M7-1) van de stoomopwekker pompt niet
 • Kalkaanslag op de stoomopwekker

F81 Thermoblok stoom inactief is in het storingsgeheugen opgeslagen.

F83 – Oververhitting thermoblok stoom

 • Het relais op de extra relaiskaart EZL gaat niet open. De verwarming van de stoomopwekker (R25) is continu ingeschakeld.
 • Defecte temperatuursensor op het thermoblok van de stoomunit.

F92 – Kiemen

 • Vaak wassen op lage temperaturen.

Andere storingen:

De buitentrommel beweegt tijdens het centrifugeren

 • Veel onbalans door de belading.
 • De schokbrekers zijn versleten, de schokken worden niet gedempt.

De deur kan niet gesloten worden

 • De trommel is te zwaar beladen, het wasgoed duwt de deur van binnenuit open.
 • De sluithaak kan niet in het deurslot vallen. De sluithaak stoot op het mechanisme in het deurslot.

De deur kan niet opengetrokken worden

 • Als het apparaat in bedrijf is, is de deur uit veiligheidsoverwegingen vergrendeld.
 • Als beveiliging tegen lekkend water is de deur vergrendeld.
 • Als beveiliging tegen verbranding is de deur vergrendeld.
 • Storing in de deurvergrendeling (A2).

De resttijdindicatie wijzigt tijdens het programmaverloop met sprongen

De resttijdindicatie kan zowel verkort, stopgezet of verlengd worden.

De registratie van de belading of van andere programmaparameters zoals bijv. schuimregistratie leidt tot aanpassing van het programma en daardoor bepaalde aanpassing van de resttijdindicatie.

Geen oplossing nodig, zie functie Resttijdindicatie.

De tandriem is gescheurd

 • De trommel is geblokkeerd.
 • Vreemd voorwerp.
 • Slijtage.

De trommel draait niet

 • De tandriem is gescheurd of van de tandriemschijf gegleden.
 • Een voorwerp tussen trommel en buitentrommel blokkeert de trommel.
 • Een defecte trommellagering blokkeert de trommel.
 • De trommelaandrijving is defect.

Displayweergave: Storing warmwatertoevoer

 • Storing in de warmwatertoevoer.

Displayweergave: Storing waterafvoer

 • Waterafvoer onvoldoende.

Displayweergave: Storing watertoevoer

 • Storing in de watertoevoer

Displayweergave: Te lage dosering. Controleer het wasresultaat.

 • Tijdens de automatische dosering van wasmiddel was een reservoir niet aanwezig.
 • Tijdens de automatische dosering van wasmiddel is een reservoir verwijderd.
 • Tijdens de automatische dosering van wasmiddel is een reservoir leeg geraakt.

Displayweergave: Verwijder transportbeveiliging

 • Als het apparaat ingeschakeld wordt, verschijnt deze opmerking tijdens het eerste bedrijfsuur, ook als de transportbeveiliging al verwijderd

Elektronica functioneert niet

 • Geen stroom.

Displayweergave: Controleer dosering

 • Schuimregistratie

Displayweergave: Stel de wasautomaat

 • Het apparaat staat niet waterpas

Displayweergave: Storing verwarming

 • De verwarming (R1) werkt niet.

De dichtring tussen buitentrommel en ommanteling is opgelost

 • Het wasgoed bevat zeer veel vet.

De indicatie-elementen schakelen vanzelf uit

 • Om energie te besparen, schakelt het apparaat de indicatie-elementen uit.
 • Bij de programmeerfunctie Uitschakeling displayelementen is niet de voor de gebruiker optimale programmeeroptie ingesteld.

De melding in het display: Reservoir spoedig vervangen verschijnt niet

 • Het reservoir is uit het apparaat gehaald en teruggeplaatst terwijl het apparaat ingeschakeld was.

De programmaduur wordt niet korter bij gedeeltelijke belading

Voor een goed resultaat, ook bij gedeeltelijke belading, wordt de programmaduur in enkele programma’s niet of slechts gering aangepast.

Programma’s waarbij de duur bij gedeeltelijke belading niet korter wordt 

 • Eco-programma.

Dit is geen technische storing.

Geen stoom bij het gladstomen

 • De elektronica heeft een storing bij de stoomopwekking geregistreerd.

Belading en dosering verschijnen niet

 • Het apparaat is vóórdat het leeggehaald werd, uitgeschakeld.
 • De trommel werd bij het leeghalen niet bewogen – ongeldig nulpunt.
 • De functie Beladingsindicatie is niet geprogrammeerd.
 • Bij de programmeerfunctie Belading/Dosering is de optie Zonder belading ingesteld.

  Beladingsindicatie onnauwkeurig

 • Foute bediening: bij het inschakelen van de wasautomaat zat er wasgoed in de trommel. Daardoor is het nulpunt van de beladingssensor gewijzigd.
 • De beladingsregistratie is niet nauwkeurig gekalibreerd.

Capsule – het vloeibare wasmiddel wordt niet in het apparaat gespoeld

 • Zuighevel verstopt.
 • Verstopte inspuiters in het deksel van de wasmiddellade.

Centrifugeren vergrendeld

 • Voordat het apparaat voor het eerst in gebruik genomen wordt, kan er niet gecentrifugeerd worden.

De automatische dosering werkt niet

 • De programmeerfunctie Automatische dosering is niet goed ingesteld.
 • Programmeerfunctie Basisdosering / soort en hoeveelheid wasmiddel is niet ingesteld.
 • Alleen apparaten met beladingssensor: De programmeerfunctie Beladingsindicatie is niet goed ingesteld.
 • Stroomcircuit motor doseerpomp (M9) kortsluiting/stroomstoring
 • Motor doseerpomp (M9) defect.
 • De doseerslangen zijn lek of er zit een knik in.
 • De doseerslangen zijn verstopt.

Hard geluid of trillingen tijdens het centrifugeren

 • De transportbeveiligingen bevinden zich nog in het apparaat.
 • De vloer is instabiel.
 • Het apparaat staat niet waterpas.

Hard geluid tijdens het centrifugeren

 • Verhoogde radiale speling in de trommel.

Lagers defect

Schokbrekers defect

Het apparaat werkt niet

 • Geen stroomvoorziening aanwezig.
 • Zwakstroom is uitgevallen.

Het apparaat wordt vanzelf uitgeschakeld

Om energie te besparen, schakelt het apparaat uit.

 Dit is geen technische storing.

Geen actie noodzakelijk.

Zie programmeerfunctie Uitschakeling apparaat  .

Het maximale toerental wordt niet bereikt

 • Bij de programmeerfunctie Max. toerental is een verkeerde optie ingesteld

Het sop wordt niet weggepompt

 • Het filter van de afvoerpomp is verstopt.
 • Het schoepenrad van de afvoerpomp is geblokkeerd
 • De afvoerslang is verkeerd gemonteerd, de afvoerslang heeft een knik of zit klem.
 • De max. opvoerhoogte is overschreden
 • Afvoerslang verstopt.
 • De terugstroombeveiliging is verstopt.
 • De afvoerpomp is elektrisch defect.
 • De ontluchting van de afvoerpomp is verstopt.

Het wasgoed wordt opnieuw nat gemaakt, tijdens het afpompen

 • Het ontluchtingsventiel van de terugstroombeveiliging sluit niet. Het waswater stroomt bij het wegpompen door de terugstroombeveiliging terug in de buitentrommel.

Inlaatventiel defect , laat water door zonder dat er spanning op staat.

Lange programmatijden

 • Bij de programmeerfunctie Extra water is de optie Extra spoelgang ingesteld.
 • Keuze van vlekken die een voorwas of verlengde wastijd activeren.
 • Bij een centrifugetoerental < 700 1/min vindt een extra spoelgang plaats.
 • Schuimvorming door overdosering.
 • De verwarming werkt niet.

Pompontluchttingsslang verstopt

Lekkage tussen kijkglas en manchet van de deur

 • Doordat grote stuks wasgoed uit de trommel getrokken zijn, is de manchet verplaatst.

  Melding in het display: Bedieningssimulatie actief, geen start mogelijk

De demomodus is ingeschakeld. Dit is geen technische storing.

Melding in het display: Comfortkoelen

 • De deur is als beveiliging tegen verbranding vergrendeld.
 • Temperatuurvoeler (R30) is defect.

Melding in het display: Deurslot geblokkeerd

 • Tijdens het programma is de deur uit veiligheidsoverwegingen vergrendeld.
 • De trommel is te zwaar beladen. Het wasgoed drukt van binnenuit tegen de deur, daardoor blokkeert het deurvergrendelingsmechanisme.
 • Waswater in de buitentrommel.
 • Afvoer defect.
 • Defecte sensor waterstand.
 • Temperatuurvoeler (verwarming) defect.

Melding in het display: Deurvergrendeling

 • De deur is niet gesloten en kan daarom niet vergrendeld worden.

Melding in het display: Hygiëne Info

 • Er is niet vaak genoeg een programma met een geprogrammeerde temperatuur van ≥ 50 °C gebruikt. (60 graden energiezuinig is geen daadwerkelijke 60 graden)

Melding in het display: Nulpuntinstelling niet mogelijk

 • De nulpuntinstelling werd met gesloten, in plaats van met geopende deur uitgevoerd.

Melding in het display: Plaats het reservoir of de dispenser

 • Er is geen reservoir / geen dispenser geplaatst.

Melding in het display: PowerShower

 • PowerWash werkt niet

Melding in het display: Reactie-Waterproof

 • Er is een lekkage in het apparaat, waardoor water in de lekbak gestroomd is en de vlotterschakelaar (B8) is geactiveerd.
 • Een watertoevoerventiel (Y) is defect en gaat niet dicht.

Melding in het display: Technische storing. Neem contact op met Miele.

 • De elektronica heeft een technische storing geregistreerd.
 • Softwarefout

Melding in het display: PowerShower

 • PowerWash werkt niet

Melding in het display: Reactie-Waterproof

 • Er is een lekkage in het apparaat, waardoor water in de lekbak gestroomd is en de vlotterschakelaar (B8) is geactiveerd.
 • Een watertoevoerventiel (Y) is defect en gaat niet dicht.

Melding in het display: Technische storing. Neem contact op met Miele.

 • De elektronica heeft een technische storing geregistreerd.
 • Softwarefout

Melding in het display: Vergrendeld. Voer de code in

 • De code is geactiveerd.
 • De code is gewijzigd.

Melding in het display: Vergrendeld

 • De kinderbeveiliging is actief.

Melding in het display: Vervang de dispenser/het reservoir

 • Volgens het berekende verbruik is een wasmiddeldispenser leeg.
 • Een wasmiddeldispenser is bij uitgeschakeld apparaat vervangen.

Melding in het display: Vul het reservoir

 • Leeg reservoir geregistreerd.
 • De doseerpomp pompt niet.
 • Luchtbel bij de flowsensor (B3-5).

Motor trommelaandrijving (M5) geen aandrijving

 • De motor van de trommelaandrijving (M5) is defect

Na de start van het programma schokt de trommel

De startpositie van de rotor van de motor van de trommelaandrijving (M5) wordt bepaald. Het schokken ligt aan het systeem en is geen storing. Daarom is er geen oplossing noodzakelijk.

Op het wasgoed zitten roest-/lagervetvlekken

 • Het wasgoed is al voor het wassen vuil geworden.
 • De trommellagering is defect.

Pompgeluiden

Aan het begin en aan het einde van het pompproces komt er lucht in de afvoerpomp. Dat is geen storing, maar ligt aan de constructie. Er zijn geen maatregelen nodig.

Resten waspoeder in de wasmiddellade

 • Waterdruk te gering.
 • Waspoeder is met onthardingsmiddelen vermengd.
 • De inspuiters van de waterwisselaar zijn verstopt.

Schuimvorming door overdosering bij het wassen van vochtig textiel

 • Als vochtig textiel gewassen wordt, wordt een hogere belading gemeten dan werkelijk aanwezig is.

Schurend, slepend geluid bij het draaien van de trommel

 • Vuil tussen trommel en buitentrommel

Wastemperatuur wordt niet bereikt

Wasverzachter wordt niet uit het wasverzachtervak gespoeld

 • De zuighevel is niet correct geplaatst of verstopt.
 • Zuighevel verstopt
 • Verstopte inspuiters in het deksel van de wasmiddellade.

Waswater stroomt ongecontroleerd door de afvoerslang weg

 • Het ontluchtingsventiel van de terugstroombeveiliging is verstopt en gaat niet open.

Watertoevoer via deurkijkglas vóór het centrifugeren

Dit is geen technische storing. Geen actie noodzakelijk. Dit is de lostrek-routine voor vastzittend wasgoed.